Auktoriserad serviceentreprenör – efterfrågade företag på alla marknader

Auktoriserad serviceentreprenör heter städ- och servicebranschens auktorisation som startades i februari 2008. Företag som är auktoriserade uppfyller ett antal krav framtagna för att bland annat garantera företagets seriositet. I en bransch med närmare 6000 städföretag (SCB 2008) är kravet på auktoriserade företag något som efterfrågas allt oftare. Inte minst för att underlätta för den som ska upphandla städ- och servicetjänster och vill vara säker på att få en seriös leverantör.

Denna rapport visar att auktorisationen är efterfrågad och uppskattad bland offentliga inköpare, politiker och privata kundföretag. Vi lyfter också här fram varför det är så viktigt för företagen i branschen att vara auktoriserade. Idag arbetar närmare hälften av de anställda inom städbranschen i ett auktoriserat företag. Hjälp oss att stärka branschen och dess anseende genom att efterfråga auktoriserade företag. Det gör auktorisationen än mer värdefull och skapar en marknad för städ- och servicetjänster där konkurrens får råda på lika villkor.

I en perfekt bransch där oseriösa företag inte existerar skulle det inte behövas en auktorisation för de seriösa företagen. Så ser tyvärr inte branschförhållandena ut i städbranschen. Därför behövs en auktorisation.

Läs rapporten Auktoriserad serviceentreprenör - efterfrågade företag på alla marknader (pdf)