Osund konkurrens minskar seriösa städföretags deltagande i offentlig upphandling

Fler nystartade företag, fler jobbtillfällen, ökad osund konkurrens och fortsatt kritik av offentliga upphandlingar är några av de trender som årets branschrapport för städ- och servicebranschen visar.

Antalet nyregistrerade företag i städ- och servicebranschen har mer än dubblerats de senaste 4 åren. Antalet anställda ökade med 2000 personer i branschen som helhet, där en stor del av den totala ökningen ligger hos Almegas stora och mellanstora företag.  

- Drygt hälften av de som nyrekryterats under de senaste året kom från arbetslöshet. Det visar att branschen är en viktig ingång till arbetsmarknaden, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Ökad konkurrens under de senaste åren har lett till att majoriteten av företagen inte kunnat höja priserna i samma takt som kostnaderna ökat. Som en följd av detta blir det allt vanligare att företagen väljer att bredda sitt tjänsteutbud, för att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten. Det breddade tjänsteutbudet leder till att branschen utvecklas och fler medarbetare stannar längre och får en karriärutveckling, något Almega Serviceföretagen menar är positivt för branschen som helhet.

Företagen upplever att det är fortsatt problematiskt med att upphandlande myndigheter lägger alltför stor vikt vid lägsta pris. Ytterligare ett problem är att upphandlarna ofta ställer många kostnadsdrivande krav som sedan inte följs upp. Det leder till osund konkurrens, menar Almega Serviceföretagen, och missgynnar de seriösa företagen på marknaden. Det finns företag som satt i system att utnyttja Arbetsförmedlingens bidrag för att vinna anbud, vilket i kombination med den ökade prisfokuseringen sägs vara de största anledningarna till att allt fler väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling.

Samtidigt som allt färre företag deltar i offentliga upphandlingar väljer vissa att specialisera sig på just detta, vilket medför att de som faktiskt deltar deltar i allt större omfattning.

Då färre företag gör upp om de offentliga uppdragen blir konkurrensen sämre, vilket leder till att det offentliga får sämre tjänster levererade.

 

Sammanfattning

  • Antalen nyregistrerade företag i städ- och servicebranschen har dubblerats under de senaste 4 åren

  • 44 procent av företagen har ökat antalet anställda och 50 procent av de nyanställda kommer från arbetslöshet och går till städ- och servicebranschen

  • Ett systematiskt utnyttjande av Arbetsförmedlingens olika bidrag i kombination med ökad prisfokusering leder till att allt färre väljer att delta i offentlig upphandling
     

Mer information
www.serviceföretagen.se

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen
+46 8 762 69 36,
ari.kouvonen@almega.se

Om Almega Serviceföretagen
Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 1 000 medlemsföretag inom städ, sanering och FM.

Fakta/om rapporten

Städ- och servicebranschen har idag över 54 000 anställda fördelade på drygt 2 300 aktiebolag. Omsättningen ligger på drygt 28,8 mdr SEK. Rapporten följer upp branschens ekonomiska utveckling och presenterar uppdaterad statistik och nyckeltal, för Almega Serviceföretagens medlemsföretag samt för branschen i sin helhet.