En renare städbransch

Att det förekommer oseriösa företag inom städbranschen är känt sedan tidigare men inte i vilken utsträckning.

I syfte att kartlägga omfattningen av branschens svartarbete samt skapa debatt kring den illojala konkurrens som förekommer i branschen lät Almega Serviceentreprenörerna nationalekonomen Johan Kreicberg sammanställa och analysera tillgängliga uppgifter på området. Rapportens slutsats är att minst två miljarder kronor undanhålls från beskattning i städbranschen varje år. Sannolikt är siffran ännu högre.

Förutom att redogöra för problematiken bakom den svarta sektorn beskriver rapporten, ”En renare städbransch”, även hur upphandlare av städtjänster kan upptäcka oseriösa företag samt hur den svarta sektorn kan motverkas. Auktorisationen lyfts fram som ett viktigt verktyg för att stödja seriösa medlemmar samtidigt som det är ett enkelt och handfast sätt att underlätta för branschens kunder att välja seriösa leverantörer.

Här kan du ladda hem rapporten. Du kan även beställa den i webbshoppen.