Hemservice – Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

För första gången redovisar Almega en uträkning som bygger helt på Skatteverkets statistik för utbetalad reduktion för de senaste tre månaderna (november – februari). Det visar sig att över 11 000 personer är sysselsatta i hemservicebranschen idag och att närmare 23 000 unika köpare tillkommer varje månad. Företagen har haft en tillväxt på snitt 50 procent under det senaste halvåret, en takt som förväntas fortsätta under 2010.