RUT, ROT, RIT - nya jobb och företag i lågkonjunkturen

Att införa skattereduktion för tjänster kopplade till hemmet har visat sig vara ett effektivt politiskt verktyg för att i första hand skapa nya arbetstillfällen genom en ökad efterfrågan och för att göra svarta jobb vita. Införandet av ett RIT-avdrag är därför nästa naturliga steg.

En av de mer omtalade politiska reformerna i Sverige under senare år är skattereduktionen för hushållsnära tjänster, även kallat Rut-avdraget, som infördes den 1 juli 2007.
Skattereduktionen har gjort det väsentligt billigare att köpa hushållsnära tjänster; hälften så billigt som tidigare för den som kan utnyttja avdragsrätten fullt ut.

Sedan Rut-avdraget infördes för två år sedan har hemservicebranschen utvecklats kraftigt. Tidigare gick det nästan inte att köpa hemservice vitt, men idag finns det gott om stora och små företag som erbjuder hushållsnära tjänster. Branschen fortsätter att växa och anställa, trots lågkonjunkturen.

Nyligen utvidgades skattereduktionen till att även omfatta så kallat Rot-arbete, det vill säga reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av den egna bostaden. Det som tidigare var en skattereduktion enbart för hushållsnära tjänster har blivit ett mer generellt "husavdrag". Skattereduktion för Rot-arbete har funnits tidigare under begränsade tidsperioder. När det första gången infördes var marknaden för vita hantverkstjänster i hemmet mycket begränsad. Sedan dess har marknaden utvecklats och idag tycker både regeringen och oppositionen att skattereduktion för Rot-arbete behövs för att skapa fler vita jobb inom byggsektorn.

En idé som föreslagits är att Rut- och Rot-avdragen ska kompletteras med ett Rit-avdrag, en skattereduktion för IT-tjänster i hemmet. Fortfarande finns nästan inga företag som erbjuder  IT-support till privatpersoner, men efterfrågan är stor och det finns gott om ungdomar utan riktigt fotfäste på arbetsmarknaden med IT-kompetens som mer än gärna vill utföra sådana arbetsuppgifter.

Erfarenheten visar att skattereduktion fungerar – både som ett sätt att göra svarta jobb vita och som ett sätt att skapa helt nya jobb och företag. I det rådande konjunkturläget verkar det dumt att inte använda de enkla beprövade metoder som finns för att skapa nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Politiken på detta område kan bli en viktig valfråga 2010. Den rödgröna oppositionen vill behålla och utvidga Rot-avdraget men slopa skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Om Rut-avdraget avskaffas är tusentals jobb hotade.

Läs rapporten (pdf)