Serviceentreprenörernas årliga branschrapport 2010

Almega Serviceentreprenörerna presenterar idag sin årliga branschrapport för städ- och servicebranschen. Branschen sysselsätter nu över 37 000 anställda och omsätter 18,7 miljarder.

Det som gör att branschen som helhet fortsätter att växa trots lågkonjunkturen är det ökade utbudet av servicetjänster samt den ökade efterfrågan på privata servicetjänster bland offentliga verksamheter.

För andra året i rad presenterar Almega Serviceentreprenörerna en fullständig branschrapport för städ- och servicebranschen. Vi följer den utveckling som har varit under det senaste året men blickar också framåt. I denna rapport redovisas i vanlig ordning den årliga medlemsundersökningen. Nytt för i år är att årets rapport har fokus på utvecklingen av facility services bland företagen samt att ny information från Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisas.

I rapporten återfinns också uppdaterad statistik och nyckeltal för Almega Serviceentreprenörernas medlemsföretag samt branschen som helhet.

Läs rapporten (pdf)

Du kan beställa tryckta rapporter i webbshoppen.