Serviceentreprenörernas årliga branschrapport 2011

Almega Serviceentreprenörerna presenterar sin årliga branschrapport för städ- och servicebranschen. Städ- och servicebranschen består av cirka 1 880 aktiebolag med över 41 000 anställda och omsatte 23,7 Mdr kr år 2009/2010. Årets branschrapport visar att företagen generellt har klarat finanskrisen väl och att branschen återigen har en positiv ekonomisk utveckling.

Över 30 procent av de som anställdes i städ- och servicebranschen under 2010 kom från arbetslöshet. Många är födda utanför Sverige (43 procent) och de anställda saknar oftast eftergymnasial utbildning (88 procent). För tredje året i rad presenterar Almega Serviceentreprenörerna en fullständig branschrapport för städ- och servicebranschen.

Statistik från SCB samt enkäten till företagen visar att företagens kostnader ökar mer än priserna på de tjänster som företagen levererar.

Enligt Almega Serviceentreprenörerna erbjuder och satsar majoriteten av företagen idag på ett breddat tjänsteutbud med bättre marginaler. En utveckling som håller i sig utifrån svaren i årets företagsenkät.

Cirka hälften av företagen deltog i offentliga upphandlingar under det senaste året och en allt större del av företagens omsättning kommer numera från offentliga uppdrag (34 procent).

Läs rapporten här: