Serviceentreprenörernas årliga branschrapport 2012

Almega Serviceentreprenörerna presenterar sin årliga branschrapport för städ- och servicebranschen. Städ- och servicebranschen består av cirka 1 615 aktiebolag med närmare 43 000 anställda och omsatte 25 Mdr kr år 2010/2011. Årets branschrapport visar att företagen generellt har klarat finanskrisen väl och att branschen fortsätter med en positiv ekonomisk utveckling och en jämn tillväxt

En klar majoritet av företagen har utökat sitt tjänsteutbud under de senaste två åren och planerar också att utöka utbudet av tjänster framöver. Det är också en av förklaringarna till att det blir allt vanligare att arbeta som underentreprenör men också att anlita underentreprenörer. Fler företag än tidigare kallar sig för service eller facility företag snarare än städföretag.

Endast 38 procent av företagen deltog i offentlig upphandling under det senaste året vilket är en minskning med närmare 10 procentenheter i jämförelse med föregående år. Anledningen till att en majoritet av företagen inte medverkade i offentlig upphandling under det senaste året är framförallt prisfokuseringen. Att allt för stort fokus läggs på lägstapris är något som 66,9 procent (64 procent föregående år)

Städ och servicebranschen är en jobbskapande bransch. Fler än 40 procent av de som anställdes i branschen under föregående år kom från tidigare arbetslöshet. Många är födda utanför Sverige (44 procent) och en låg andel har en eftergymnasial utbildning (12 procent).  Det är en kvinnodominerad bransch där 78 procent av de anställda är kvinnor och städyrket är det åttonde vanligaste kvinnoyrket i Sverige.

Här kan du läsa hela rapporten