Svart och vitt - hur upptäcker jag ett oseriöst företag?

Naturligtvis vill man som köpare av tjänster köpa så billigt som möjligt och få så hög kvalitet som möjligt. Det kan ibland ske till ett mycket lågt pris. Den risk man löper när man gör en sådan upphandling är att man köper svartarbete. Det är tyvärr inte ovanligt i vissa branscher.

Naturligtvis vill man som köpare av tjänster köpa så billigt som möjligt och få så hög kvalitet som möjligt. Det kan ibland ske till ett mycket lågt pris. Den risk man löper när man gör en sådan upphandling är att man köper svartarbete. Det är tyvärr inte ovanligt i vissa branscher.

Svartarbete i företag är ”.. Sådan brottslighet som hotar eller stör det ekonomiska livet på ett sådant sätt att det inte bara är enstaka individers intressen som berörs”. Förekomsten av svartarbete påverkas av en rad faktorer.

-  Rationalitet - lönsamhet
-  Konkurrensfördel
-  Risk för upptäckt
-  Normer - ekonomiska institutioner
-  Skattesystemet
-  Nödvändighet - t.ex arbetslöshet
-  Möjlighet - tillgång till resurser
-  Efterfrågan på svart produktion

Risken för svartföretagande är olika i olika branscher. Hög risk för svartföretagande finns framförallt inom följande näringsgrenar:


- Bygg
- Detaljhandel
- Lokalvård
- Restaurang
- Taxi
- Tillverkning av livsmedel
- Flytt
- Bemanning
- Kemtvätt

I detta avsnitt har resonemanget i stor utsträckning utgått från erfarenheter från städbranschen.

Läs rapporten (pdf)