Välkommen till


Almega Saneringsföretagen arbetar inom ett brett register där företagen kan delas in i två huvudsakliga verksamhetsområden - industriservice och skadeservice.

Industriservice innefattar bland annat  rengöring av industriproduktionsanläggningar inom exempelvis fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier.

Skadeservice innefattar bland annat sanering av brand- och vattenskador, borttagande av asbest, pcb, kemikalier, olja, klotter.

Utöver detta finns experter på allt från ventilationssanering och restvärdesräddning till elektroniksanering, specialister på kärnkraftsservice och riskavfall samt andra miljövårdande insatser i vid mening.


För mer information se även: Saneringsföretagens Riksförbund (SFR)