Upphandling

Almega Serviceföretagen samverkar med Almega i frågorna kring offentlig marknad och upphandling. Du kan läsa mer om vårt arbete under Offentlig köpkraft på almega.se.

Krav i en offentlig städ- och serviceupphandling

Almega Serviceföretagen har samlat ihop ett antal krav och uppföljningstips som man kan använda i en offentlig upphandling.

Krav vid en städ- och serviceupphandling

Kommunala objekt - Krav på kollektivavtalsliknande villkor

Privata objekt - Krav på kollektivavtalsliknande villkor

Kvalitetskrav enligt SS 627801 (INSTA 800)

Mall för kvalitetsprofiler för administrativa lokaler för SS 627801 (INSTA 800).

Nätverk för serviceupphandling

SOI och Almega Serviceföretagen har ett gemensamt diskussionsforum för offentlig upphandling av städ- och servicetjänster. Detta initiativ har tagits för att öka förståelsen och tillsammans diskutera utvecklingen av offentliga upphandlingar. Inbjudna till mötena är representanter från både företag och upphandlare. Gruppen träffas kontinuerligt. För mer information samt intresse av att deltaga kontakta Ari Kouvonen.

Almega Serviceföretagen representeras av Ari Kouvonen, Maria Cardell och Marcus Lindström.