Aktuellt


Upphandlingsdagen 22 mars 2018

Upphandlingsdagen – lär dig vinna upphandlingen

Offentlig sektor är en stor och betydelsefull kund för Sveriges tjänste­företag. Det finns tusentals upphandlande myndigheter, där värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 560 och 760 miljarder kronor varje år. Men upphandling är många gånger en komplicerad historia. Almegas upphandlingsdag syftar till att hjälpa tjänste­företag att göra bra affärer på den offentliga marknaden.

Visa fler…