Rapporter

Här hittar du Almega Serviceföretagens rapporter.


Branschfakta 2013
-Fakta och utveckling för städ- och serviceentreprenadbranschen

Städ- och servicebranschen består av 1 913 aktiebolag med sammanlagt över 50 000 anställda och omsatte över 26,1 miljarder kronor år 2011/2012. Årets branschrapport visar att företagen klarar finanskrisen (utan några större konsekvenser). Branschen har fått en viss negativ resultatpåverkan av den ekonomiska utvecklingen. Branschen växer fortfarande, men i långsammare takt än tidigare år.

Serviceentreprenörernas årliga branschrapport 2012

Almega Serviceentreprenörerna presenterar sin årliga branschrapport för städ- och servicebranschen. Städ- och servicebranschen består av cirka 1 615 aktiebolag med närmare 43 000 anställda och omsatte 25 Mdr kr år 2010/2011. Årets branschrapport visar att företagen generellt har klarat finanskrisen väl och att branschen fortsätter med en positiv ekonomisk utveckling och en jämn tillväxt

Visa fler…