RUT-avdraget

1. RUT-avdraget gör svarta jobb vita 

Den svarta marknaden för hushållsnära tjänster har i princip försvunnit. Det vittnar både våra medlemsföretag och Skatteverket om. Enligt Skatteverket har de medvetna svarta köpen minskat med 70 procent sedan 2005. Det innebär att fler betalar skatt och mer pengar kommer in till statskassan.

2. Fler kvinnliga företagsledare

Hälften av alla företagsledare i hemservicebranschen är kvinnor och branschen sysselsätter många kvinnor. RUT-avdraget har varit en förutsättning för detta. 

3. En väg in på arbetsmarknaden

RUT-branschen kan sysselsätta personer utan utbildning och det går bra att jobba även om språket inte är på plats ännu. Efter ett tag går många vidare till utbildning eller jobb i andra branscher. Enligt forskarna på HUI sysselsätter RUT-branschen 13  000 personer som tidigare kommit från arbetslöshet eller utanförskap. Närmare 1 000 av dem är flyktingkvinnor.

4. Riktiga jobb till låg kostnad

RUT-reformen kostar väldigt lite, om ens alls, och samtidigt gör mycket nytta. Enligt HUI:s granskning finansierar den sig själv till 90 procent, och då har man inte ens räknat med dynamiska effekter. RUT-avdraget ger stora vinster för samhället till liten, eller ingen kostnad när nya jobb skapas och fler kommer i arbete.

5. Livspusslet för barnfamiljer

Forskare har tittat på vad som händer när kvinnor köper hushållsnära tjänster och har kunnat visa att de till viss del väljer att arbeta mer. Det ger i sin turpengar till statskassan. Men visst hjälper RUT-avdraget även män och familjer att få livspusslet att gå ihop. Kanske har RUT till och med räddat ett och annat förhållande. 

6. Livspusslet för seniorer

Inte bara bland barnfamiljer är RUT-avdraget populärtDet är faktiskt i gruppen personer över 80 år är det vanligast att använda RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Mer än var femte person över 75 år använder RUT. För många äldre är det billigare att använda sig av RUT-avdraget för hushållsnära tjänster istället för att köpa städning från kommunen genom hemtjänsten. Och då får man själv välja vad och när det ska städas. 

 

Vad kan jag göra avdrag för?

Här hos Skatteverket kan du se vilka tjänster som ger rätt till RUT-avdrag. 

 

Stark utveckling av RUT-avdraget 

Sedan införandet av RUT-avdraget har användandet ökat kraftigt och kontinuerligt. Sedan 2010 har summan av det avdragna beloppet ökat från drygt 1,3 miljarder kronor till strax över 5 miljarder kronor, vilket är en fyrdubbling på 8 år. 2019 uppgick RUT-avdraget till 5 689 miljoner kronor och antalet köpare var 1 022 0001 

RUT-avdragets utveckling i miljoner kronor 2010 – 2018, löpande priser 

Källa: Skatteverket


RUT genom tiderna

Här hittar du rapporter om RUT och hemservice

Fler jobb när ”rut” växer

Pressmeddelande RUT- Diagram

Ett HEM- avdrag för all HEM- tjänster

Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

Rut-Avdraget – En utvärdering av RUT-avdragets offentligfinansiella konsekvenser (2020)

För aktuell information om Almegas arbete kring RUT klicka här