Kompetensförsörjning och integration

Almega Serviceföretagen är naturligtvis med och bidrar till att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Vill du också dra ditt strå till stacken? Anmäl dig nedan!

Dra ditt strå till Stockholm – genom Integrationspakten!

I september 2019 lanserade Stockholms stad Integrationspakten – ett medlemsnätverk för arbetsgivare från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Sedan lanseringen har 160 företag och organisationer blivit medlemmar och antalet medlemmar ökar hela tiden.

Integrationspakten har tre mål; att möta arbetsgivares behov av kompetens, att korta vägen till svenska språket, utbildning och jobb samt att stärka integrationen i Stockholm genom att fler deltar i arbetslivet. Målgruppen är nyanlända och andra som står utanför arbetsmarknaden.

Genom Integrationspakten erbjuds medlemmarna en plattform för inspiration och kunskap, utbyte av idéer och erfarenheter, synliggörande av sitt engagemang, möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter och en tätare dialog med staden. Syftet är att ge större utväxling på medlemmarnas ambitioner och initiativ.

Både små och stora organisationer kan bli medlemmar i Integrationspakten – utifrån sina egna förutsättningar och behov. Staden har en viktig roll som möjliggörare och mäklare både medlemmar emellan samt mellan medlemmar och verksamheter inom staden. För de arbetsgivare som söker ett mer fördjupat samarbete med Stockholms stad erbjuds möjligheter till samverkan gällande exempelvis uppstart av jobbspår och nya utbildningar, handledarutbildningar, olika former av samverkansprojekt samt engagemang i stadens mentorskapsprogram.

Var med och dra till strå till Stockholmvälkommen med din intresseanmälan