Krispaket för svenska företag och jobb

Korttidsarbete har införts från och med den 16 mars och innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska genom att staten står för en större kostnad. Syftet är att rädda svenska jobb. Ansökan kan göras hos Tillväxtverket från 7 april.

För att kunna utnyttja möjligheten till korttidsarbete behöver ni skriva ett lokalt avtal det fackförbund som arbetet omfattar. Har ni ingen klubb kontakta Fastighetsanställdas Förbunds närmaste regionkontor , Unionens kontor eller Kommunals kontor , och begär förhandling.

Mer information om hur ni ansöker om korttidsarbete hittar ni i Almegas steg för steg guide här .

Staten tar tillfälligt över sjuklönekostnaderna under april och maj.

Slopat karensavdrag fram till 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen av sjukfallet. Motsvarande information har Försäkringskassan på sin hemsida.

Krav på läkarintyg under första två veckorna av sjukperioden slopas.

Försäkringskassan har tillfälligt slopat läkarintyg efter dag 14.

Företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars – 30 juni för 30 anställda på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr samt statlig lånegaranti, se pressmeddelande.

Kortare framförhållning inför semester
Tisdagen den 31 mars enades Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Ledarna om en gemensam rekommendation för tjänstemän inom serviceentreprenad, specialservice och säkerhet. Rekommendationen gäller under perioden 1 april – 31 maj 2020. Mer info hittar du här

På gång i april

För närvarande jobbar vi med facken för att få så stor flexibilitet i verksamheterna som möjligt på olika sätt, det kan handla om att flytta personal mellan olika avtalsområden och mellan olika bolag och vi har också landat i en gemensam rekommendation med Unionen och Ledarna om att det nu under en viss tid framöver är 1 månads underrättelse inför semester som gäller (istället för 2 månader).

 

Övriga länkar:

E-utbildningar om covid-19

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Korttidspermittering

Regeringens krispaket-pressmeddelande

Korttidspermittering-vad innebär det