Vi arbetar för att förbättra villkoren för dig som är arbetsgivare och tjänsteföretagare.

I bland är det skönt med ett tryggt bollplank. Att ha en organisation som alltid står bakom dig, som förstår dina förutsättningar, som har alla svaren och som är ett värdefullt förhandlingsstöd och juridiskt biträde. Just ett sådant stöd har de närmare 11 000 tjänsteföretagen i en rad olika branscher, som är medlemmar i Almegas förbund.

Inom Almega samverkar sju förbund. Genom samarbetet kan vi erbjuda dig bästa tänkbara medlemsservice till lägsta möjliga kostnad. Eftersom vi har nio kontor runt om i landet har du alltid nära till oss, var än i landet du är.

Vi företräder både små och stora arbetsgivare. De flesta av våra medlemsföretag är små och medelstora företag, men bland våra medlemmar finns också stora koncerner. Tillsammans är vi en resursstark, tongivande och inflytelserik organisation.

Vår näringspolitiska avdelning arbetar ständigt på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för tjänsteföretag. Dina erfarenheter är viktiga för oss i detta arbete.

Med hjälp av oss får du alltid den information du behöver för att vara uppdaterad. Här på serviceföretagen.se hittar du allt från kollektivavtal, blanketter och arbetsrättsliga fakta, till nyheter och aktuellt från omvärlden och inom branschen.

Visa alla

Rådgivning i personalfrågor

Våra förhandlare och experter ger dig personlig och professionell rådgivning i alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Du får alltid snabb service av våra medarbetare i hela landet via vår telefonjour eller internetjour .

Förhandlings- och juridisk hjälp vid tvister

Våra erfarna och kunniga förhandlare ger dig stöd och biträde inför, under och efter fackliga förhandlingar, både centrala och lokala.

Kan de inte hjälpa dig att lösa tvisten i förhandling processar våra arbetsrättsjurister ditt ärende i domstol. Det juridiska biträdet ingår i medlemskapet.

Läs mer om biträde från våra jurister

Nätverk och kontakt med andra företag

Många av våra medlemsföretag ställer gärna upp och delar med sig av sina erfarenheter som förebilder, stöd och inspiration. Ett sätt att träffa dem är genom våra olika nätverk.

Kollektivavtal - allmänna villkor/löner

När du blir medlem i något av våra förbund kan du, beroende av bransch, bli bunden av kollektivavtal som reglerar löner och allmänna anställningsvillkor för dina anställda.

Försäkringar för de anställda

Våra försäkringsexperter hjälper dig med alla frågor om försäkringar för dina anställda, som du som medlem i något av Almegas förbund eller kollektivavtalsbunden blir skyldig att teckna.

Två former av medlemskap

Ett fullt medlemskap ger ditt företag tillgång till alla Almegas och Svenskt Näringslivs resurser. Företaget blir bundet av kollektivavtal och de arbetsmarknadsförsäkringar som Svenskt Näringsliv avtalat om med PTK respektive LO.

Marknadslöner/lönestatistik

Varje år tar vi på Almega fram lönestatistik för medlemsföretagen. Den hittar du i Arbetsgivarguiden när du som medlem loggar in.

Almega utbildar

Kunskap och insikter är alltid bra att ha i bakfickan. Vi erbjuder dig attraktiva utbildningar i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsfrågor, lönebildning och arbetsmiljö.

Almega utbildar arrangerar öppna kurser och vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar för ditt företag.

Näringspolitik

Sverige är ett tjänstesamhälle i en globaliserad värld. Almegas olika förbund samarbetar under varumärket Almega för att göra tjänstesektorns förutsättningar tydliga och för att underlätta för både serviceinriktade och kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Vi påverkar förutsättningarna för tjänsteföretagande inom bland annat:

  • Offentlig sektor som marknad. Tjänsteföretag ska vara med och utveckla vården, skolan och omsorgen.
  • Bättre fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadslagstiftningen måste anpassas till tjänstesamhället.
  • Skattestrukturen är skapad för ett industrisamhälle. För att öka tillväxten måste den anpassas till tjänstesektorn.
  • Tjänstehandel är den snabbast växande delen av exporten. Det måste bli lättare att handla med tjänster både inom EU och med resten av världen.
  • Bättre forskning och mer kunskap om tjänstesektorn skapar bättre förutsättningar för utveckling.