Ramavtal med Visma Commerce och Almega Serviceföretagen och Auktoriserade medlemmar
- Informationstjänster för offentlig upphandling

Produkt

Ordinarie pris

PRIS/ÅR för Almegas medlem

Pris/år extra licenser

Upphandlingskoll Bas 1-2 valfritt län

 • Fri support
 • Upprättande av konto samt inställning av önskad profil
 • 2 h användarutbildning vid tre tillfällen i hur man använder tjänsten på bästa sätt samt hur man på ett proaktivt sätt kan jobba mot offentlig sektor som kund
 • Fri upphandlingsjour (stöd och frågor om offentlig upphandling)
4400 SEK

2900 SEK

1100 SEK

Upphandlingskoll Bas 3-7 valfritt län

 • Fri support
 • Upprättande av konto samt inställning av önskad profil
 • 2 h användarutbildning vid tre tillfällen i hur man använder tjänsten på bästa sätt samt hur man på ett proaktivt sätt kan jobba mot offentlig sektor som kund
 • Fri upphandlingsjour (stöd och frågor om offentlig upphandling)
6500 SEK 5000 SEK 1100 SEK

Upphandlingskoll Bas Sverige

 • Fri support
 • Upprättande av konto samt inställning av önskad profil
 • 2 h användarutbildning vid tre tillfällen i hur man använder tjänsten på bästa sätt samt hur man på ett proaktivt sätt kan jobba mot offentlig sektor som kund
 • Fri upphandlingsjour (stöd och frågor om offentlig upphandling)
8900 SEK 7000 SEK 1100 SEK
Marknadskoll Bas 1-2 län med 1 licens 4000 SEK 2600 SEK 2000 SEK
Marknadskoll Bas 3-7 län med 1 licens 8000 SEK 7000 SEK 4000 SEK
Marknadskoll Bas Sverige med 1 licens 12000 SEK 11000 SEK 6000 SEK
TendSign Anbud Pluskonto med 1 licens 2500 SEK 1600 SEK 2500 SEK
Rådgivningsavtal 2900 SEK 2900 SEK -
Rättsfallsbiblioteket med 1 licens 5900 SEK 3800 SEK 2000 SEK