Almega Serviceföretagen inkl branscherna FM-företagen, Hemserviceföretagen, Saneringsföretagen, Städföretagen och Fönsterputsföretagen är en del av Almega Tjänsteförbunden som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Almega Tjänsteförbunden
Almega Tjänsteförbunden är ett av Almegas sju förbund och har cirka 3 900 tjänsteföretag som medlemmar, vilka tillsammans har cirka 155 000 helårsanställda.

Almega - forum för tjänsteföretagare
Almega är en organisation för tjänsteföretagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Här finns företag inom en mängd branscher. Totalt ingår ca
11 000 tjänsteföretag med över 500 000 anställda i Almega.

Svenskt Näringsliv
Som medlem i ett almegaförbund blir företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv är en huvudorganisation för företagsamheten och samlar 49 bransch- och arbetsgivarförbund med cirka 60 000 medlemsföretag och totalt ca 1 490 000 anställda.

Svenskt Näringsliv arbetar för ett gott företagarklimat genom lobbyverksamhet och opinionsbildning. Medlemsföretagen får resultatet av Svenskt Näringslivs arbete dels direkt via webbplatsen och dels indirekt via information från Almega.

Som medlem i Svenskt Näringsliv representerar Almega medlemsföretagen genom att ingå i grupper inom områdena arbetsrätt, löner och avtal, statistik, medlemsärenden och informationsteknik samt att förbundsdirektörerna medverkar i vdkonferensen.