Här samlar vi vanliga frågor och svar

Visa alla

Vad är Serviceföretagen?

Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom ramen för Almega och Almega Tjänsteförbunden och utgörs av delbranscherna:

Almega FM-företagen
Almega Hemserviceföretagen
Almega Saneringsföretagen
Almega Städ- och Fönsterputsföretagen

Almega Serviceföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv

Klicka på länkarna för att komma till respektive sida.

Vad är Serviceföretagens huvudsakliga affärsidé?

Våra branscher har som huvudsaklig affärsidé att utföra städ-, sanering och hemservice gentemot privat och offentlig verksamhet.

Hur blir jag medlem i Serviceföretagen?

Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom ramen för Almega och Almega Tjänsteförbunden. Är ditt företag intresserade av att bli medlemmar kontaktar ni vår sälj- och marknadsavdelning som hjälper er vidare. Länken nedan tar dig vidare till våra medlemskapssidor

Medlemskap

Du kan också anmäla dig till en av våra kostnadsfria informationsmöten. Mer information och anmälan hittar du här

 

Måste vi ha kollektivavtal?

Ja. Alla företag inom ramen för Almega Tjänsteförbunden måste ha och är bundna av kollektivavtal.

Jag har en fråga gällande mitt avtal, vart vänder jag mig?

Arbetsgivarguiden

I Arbetsgivarguiden hittar du de vanligaste frågorna och svaren om ditt avtal. Här hittar du även mallar och blanketter.

Kom ihåg att du måste vara inloggad för att få tillgång och åtkomst till Arbetsgivarguiden.

Till Arbetsgivarguiden

Förhandlare/Rådgivare

Vi har förhandlare och rådgivare som är experter på just dina avtal och kontaktuppgifter hittar du under fliken "om oss" på hemsidan.

Till om oss

Jouren – telefon och internet

Om du har du en kort fråga om ditt avtal eller av annan arbetsrättslig karaktär och inte får tag i din avtalskontaktperson är du välkommen att kontakta jouren. Antingen via telefon eller via mejl. Du hittar kontaktuppgifter till jouren under fliken "kontakt" på hemsidan.

Till kontakt

 

Vad innebär Serviceföretagens Auktorisation?

Serviceföretagens auktorisation, Auktoriserat Serviceföretag, är ett viktigt led i att stärka branschen rykte och anseende genom att kontrollera och framhäva seriösa företag på marknaden. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar.

För att ansöka om att bli Auktoriserat Serviceföretag krävs det att ditt företag är medlem i någon av Almegas följande branschorganisationer:

  • Almega Serviceföretagen (städföretagen/fönsterputsföretagen, FM-företagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen),
  • Fastighetsarbetsgivarna
  • Samhallförbundet.

Kan vem som helst bli auktoriserad?

Alla företag som är medlemmar i någon av Serviceföretagens branscher, Fastighetsarbetsgivarna samt Samhallförbundet är välkomna att ansöka om att bli ett auktoriserat serviceföretag.

Mer information om hur du går tillväga hittar du under fliken "Auktorisation" ---> "FAQ Auktoriserat Serviceföretag" på hemsidan

Vad är auktorisationsnämnden?

Auktorisationsnämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden.

Du hittar med information om Auktorisationen under fliken "Auktorisation" på hemsidan

Hur skapar jag ett inlogg till hemsidan?

För att nå vissa sidor på webben t.ex. Arbestgivarguiden och webbshopen måste du vara inloggad. Har du inget inlogg skapar du ett genom att följa instruktionen nedan. Observera att inlogget är personligt.

  1. Gå in på www.serviceforetagen.se
  2. Klicka på ”logga in” uppe i högra hörnet på sidan
  3. Klicka på länken ”registrera nytt användarkonto” och följ instruktionen.

Jag har glömt bort mitt inlogg till hemsidan, hur skapar jag ett nytt?

Har du glömt ditt lösenord klickar du på ”logga in” uppe i högra hörnet på hemsidan och få då upp rutan nedan. Därefter gör du dina val.

Observera! Inlogget är personligt och kansliet har inte möjlighet att hjälpa till med information om eller återställning av det gamla lösenordet.

 

 

 

Finns Serviceföretagen i sociala medier?

Ja. Serviceföretagen har ett konton på Facebook, Twitter och Instagram:
 

Facebook: Serviceföretagen

www.facebook.com/serviceforetagen

Twitter: @serviceftgen

www.twitter.com/serviceftgen

Instagram: serviceforetagen

www.instagram.com/serviceforetagen

 

#vivethur vad är det?

Under hashtagen (#) vivethur samlar vi Serviceföretagens inlägg i sociala kanaler. Hashtagen är främst frekventerad på Twitter och Instagram men kan också hittas på Facebook.

Vi uppmuntrar våra medlemsföretag och övriga intresserade av våra frågor att använda #vivethur och att sprida, gilla och dela våra inlägg i sociala kanaler, allt i linje med att vi vill nå ut till fler med våra budskap

Har Serviceföretagen något nyhetsbrev?

Ja. Serviceföretagens nyhetsbrev ”Branschnytt” utkommer ca 6 gånger per år. Det går bra att anmäla sig till nyhetsbrevet även som icke-medlem. Mer information om och anmälan till nyhetsbrevet hittar du under fliken "Om oss" ---> "Branschnyheter" på hemsidan. 

Har Serviceföretagen några branschrapporter?

Du hittar våra branschrapporter för nedladdning (pdf) under fliken "Branschfrågor" --> "Branschrapporter" på hemsidan.

Ja. Serviceföretagen ger ut följande branschrapporter och du hittar dem för beställning i webbshopen. Webbshopen hittar du under fliken "Medlemskap" ---> "Webbshop" på hemsidan.

Observera att du måste vara inloggad för att få tillgång till rapporterna.

Rapporter i webshoppen

Städ- och serviceföretagen – 1 gång per år

Saneringsföretagen – 1 gång vartannat år

FM-företagen - 2016

Hemserviceföretagen - 2016

 

Var hittar jag städ- och saneringsindex?

Index för städ- och saneringsbranschen kommer ut 2 gånger per år, i maj och i november och publiceras på vår hemsida under fliken "Branschfrågor" ---> "Städ- och saneringsindex"

Observera! Tillgång till index är en medlemsförmån varför det krävs inlogg för att får åtkomst till informationen

Var hittar jag informations- och marknadsföringsmaterial?

För att få tillgång till medlemsmaterial och medlemspriser så måste du logga in på almega.se eller någon av våra förbunds- och branschsajter innan du går vidare till webbshopen via länken nedan.

Gå till webbshopen


Vårt informations- och markandsföringsmaterial hittas i och beställs via webbshopen. Webbshopen hittar du under fliken "Medlemskap" ---> "Webbshop" på hemsidan.

Observera! För att få tillgång till allt material, som t.ex. visst auktorisationsmaterial måste du vara inloggad.

 

Kan jag beställa material även om jag inte är medlem?

Ja. Även du som är icke-medlem kan beställa material i vår webbshop. Du skapar då ett inlogg direkt i webbshopen vid beställning.

Gå till webbshopen

 

 

 

 

Var hittar jag Serviceföretagens loggor?

Alla våra loggor laddar du ner i webbshopen.

Observera! våra loggor får enbart användas och marknadsföras av medlemmar i någon av Serviceföretagens branscher.

Auktorisationsloggan får enbart användas och marknadsföras av auktoriserade medlemsföretag.

Tänk på att du måste vara inloggad för att få åtkomst till våra loggor.

Erbjuder Serviceföretagen några kurser/utbildningar för medlemsföretagen?

Serviceföretagen håller avtalskurser inom ramen för Almega Utbildar. Almega Utbildar erbjuder även ett brett utbud av kurser i arbetsrätt, avtal, arbetsmiljö och lönebildning.  Mer information om Almega Utbildar hittar du under fliken "Medlemskap" ---> "Kurser och utbildningar" på hemsidan

Vad är SRY?

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke. Du hittar mer information under fliken "SRY" på hemsidan.