Välkommen till SRY- Servicebranschens Yrkesnämnd

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

Tillsammans med våra diplomerade handledare utfärdar vi kompetensbevis på såväl basnivå som yrkesbevisnivå. Vi för ständig dialog med företag i branschen för att veta vad branschen efterfrågar och hålla kravspecifikationerna så aktuella som möjligt.

På SRY:s hemsida kan du hitta mer information om SRY bas och SRY:s yrkesbevis samt de diplomerade handledare du kan vända dig om du är intresserad av när nästa utbildning nära dig äger rum. Du kan också hitta information om vår handledarutbildning samt vilket utbildningsmaterial som vi tagit fram.

I nämnden finns följande parter representerade Almega Serviceföretagen, Fastighetsanställdas FörbundSEKOSvenska Kommunalarbetareförbundet samt en företagsrepresentant.

SRY Lär utbildningsapp
SRY-Lär är en app för distansutbildning för baskompetensnivå. Syftet med appen är att deltagare på egen hand ska kunna få kunskaper och färdighet på basnivå.

Mer information