Till våra Auktoriserade Service­företag

Med anledning av granskningen TV4:s Kalla Fakta har gjort om företag som utnyttjar arbetskraft utan arbetstillstånd, vill vi berätta för er hur Almega Serviceföretagen jobbar med auktorisationsfrågorna. 

Först och främst: Vår auktorisation är ett mycket viktigt verktyg för att värna om seriositeten i branschen. Den är och ska fortsätta vara en kvalitetsstämpel. Beslut om att bevilja eller neka auktorisation fattas av auktorisationsnämnden. Den är sammansatt av representanter från medlemsföretag och fackförbunden Fastighets och Kommunal, samt en opartisk ordförande.  

Auktorisationsnämnden granskar företagen noggrant utifrån bland annat ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Auktorisationen måste sökas årligen, vilket också gör att vi blir uppdaterade kring företagens verksamhet och om de uppfyller våra kriterier. 

Vi ser kontinuerligt över våra kontroller och vi uppdaterar kontinuerligt våra kriterier utifrån vad som upptäcks vid granskningarna. Men vi har inga polisiära befogenheter, och det är dessvärre svårt att gardera sig mot företag som medvetet fuskar, oavsett om det är personer i ledningen, eller om det är enskilda anställda som överträder sina befogenheter. Med det sagt vill vi naturligtvis påpeka att vi kan och ska bli ännu bättre med att förbättra vårt kontrollsystem gällande auktorisationen 

Alla företag, oavsett om de är auktoriserade eller inte, är skyldiga att säkerställa att deras anställda har tillstånd att arbeta i Sverige. Vi uppmanaalla medlemsföretag att polisanmäla om någon använder företagets namn i brottsligt syfte, exempelvis genom att skriva falska anställningsavtal.  

Sedan några år tillbaka har vi en checklista för anställning av arbetskraft från utlandet. Utöver det erbjuder vi rådgivning och utbildningar så som vårt kommande webbinarium om hur man ska göra vid anställning av personer från utlandet som redan befinner sig i Sverige.  

Auktorisationen har skapats i syfte att skapa en renare bransch. Vi hoppas naturligtvis att ni står bakom vår auktorisation och hjälper till att stärka den ytterligare. 

Vi finns här som stöd för er och svarar naturligtvis på eventuella frågor. Kontakta gärna oss! 

 

Med vänlig hälsning, 

Almega Serviceföretagen