Breddningen av RUT-avdraget stort lyft för hushållsnära tjänster

Efter att RUT-avdraget utökades har tillväxten ökat markant – med 23 procent mellan augusti och december.

Tillväxten tycks inte enbart bero på att nya tjänster adderats i statistiken.

– De traditionella tjänsterna ser också ut att öka avsevärt och för mig tyder det på att politiska beslut har stort signalvärde gentemot köpare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Till pressmeddelandet