Branscher

Städentreprenad- och specialservice­branschen består av cirka 2 900 aktiebolag och Almega Service­företagens medlemmar svarar för totalt 80 procent av den privata marknaden.

Service­företagen finns både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är cirka 56 000 personer sysselsatta och av dessa finns närmare 39 000 personer inom Almega Service­företagen. Branschen omsatte över 29 miljarder kronor 2015/2016.