Hoppa till innehåll

Viktiga datum

På den här sidan hittar du information rörande viktiga datum kopplat till Auktoriserat Serviceföretag.

Auktorisation sker vid tre tillfällen under året, i februari, juni och oktober. Bedömning av auktorisationsansökningarna görs utifrån utsatta auktorisationskriterier och beslut fattas av auktorisationsnämnden. Godkänd auktorisation sträcker sig över 13 månader enligt följande tider:

Tillfälle 1: 1 mars t o m 31 mars
Tillfälle 2: 1 juli t o m 31 juli 

Tillfälle 3: 1 november t o m 30 november 

Därefter ska ansökan om förnyad auktorisation göras för nästa 13-månadersperiod.

Besked om godkänd eller icke godkänd auktorisationsansökan lämnas direkt efter auktorisationsnämndens sammanträde. För respektive auktorisationstillfälle under året är dessa nämndmöten förlagda till:

Tillfälle 1: Mitten av februari
Tillfälle 2: Mitten av juni
Tillfälle 3: Mitten av oktober

Sista ansökningsdatum för respektive auktorisationstillfälle är:

Tillfälle 1: Slutet av januari
Tillfälle 2: Slutet av maj
Tillfälle 3: Slutet av september

Förnyelse av auktorisation påminner vi om per mejl vid följande tider:

Tillfälle 1: Början av januari
Tillfälle 2: Början av maj
Tillfälle 3: Början av september

kontaktpersoner

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Susanne Larsson

Handläggare/Administratör

Stockholm

+46 8 762 69 53 +46 70 214 97 16 E-post

Läs mer