Vad krävs av ett Auktoriserat Service­företag?

Auktoriserade företag är skyldiga att följa Almega Serviceföretagens vid var tid gällande auktorisationskriterier. Kriterierna fastställs av Almega Städföretagens styrelse, och publiceras på Almega Städföretagens hemsida.

Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen, och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen.

Fastighets och Kommunal utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Serviceföretagens näringspolitiske chef.

Auktorisationskriterierna

Här kan du även ladda nerauktorisationskriterier i PDF-format.