Auktoriserat Service­företag

Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Auktorisationen är ett viktigt led i att stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Service­företag stärks hela branschen. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar.

Förutom ett enkelt sätt att visa kunderna att företaget är ett seriöst och ansvarstagande service­företag ger auktorisationen också möjlighet att träffa andra i branschen någon gång per år. Man får då chansen att träffa branschkollegor för erfarenhetsutbyte och möjlighet att stärka sina nätverk.

För att ansöka om att bli Auktoriserat Service­företag krävs det att ditt företag är medlem i någon av Almegas följande bransch­organisationer:

  • Almega Service­företagen (städ­företagen/fönsterputs­företagen, FM-företagen, sanerings­företagen, hemservice­företagen),
  • Fastighetsarbetsgivarna

Auktorisationsnämnden

Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetare­förbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Service­företagens näringspolitiske chef. Nämndens möten äger rum 3 gånger per år

Utbildningstillfällen

Uppdateras inom kort. Vid frågor maila Susanne Larsson

Nämndens ledamöter

Inger Jonasdotter, ordförande
Kent Norberg, Norrlands Miljövård AB
Nikola Baric, Sesab Service Aktiebolag
Peter Ohlsson, HSB Städ AB
Eira Järvi, Fix Cleaning Service AB
Jari Visshed, Fastighetsanställdas Förbund
Johan Ingelskog, Svenska Kommunalarbetare­förbundet
Ari Kouvonen, Almega Service­företagen

Clean Up

Det kan vara en svår uppgift att hitta en pålitlig städfirma, men med vår söktjänst och tips hoppas vi att det blir lättare. Välkommen till söktjänsten som städar upp branschen på opålitliga städfirmor!

Lanseras snart