Sanerings­företagen

Industriservice

Industriservice innefattar bland annat  rengöring av industriproduktionsanläggningar inom exempelvis fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier.

Skadeservice

Skadeservice innefattar bland annat sanering av brand- och vattenskador, borttagande av asbest, pcb, kemikalier, olja, klotter.

Utöver detta finns experter på allt från ventilationssanering och restvärdesräddning till elektroniksanering, specialister på kärnkraftsservice och riskavfall samt andra miljövårdande insatser i vid mening.

För mer information se även: Sanerings­företagens Riks­förbund (SFR)