Hoppa till innehåll

Sanerings­branschen utför samhällsbärande tjänster som att rädda egendom, underhålla driften på industri- och kärnkraftsanläggningar och förhindra allvarliga skador på natur och miljö. Saneringstekniker röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. Branschen omsätter nästan 6 miljarder kronor och sysselsätter drygt 5 000 medarbetare.

Den här texten försöker ge en övergripande bild av sanerings­branschen och dess utveckling. Vill du läsa mer om branschen, eller våra andra branscher, hänvisar vi till bransch­rapporterna som du hittar här.

Företag och anställda i branschen

Sanerings­företagen består av 155 aktiebolag. Ungefär hälften är mikro­företag, det vill säga de har 9 anställda eller färre. Drygt sju procent har fler än 100 anställda. Företagen omsätter nästan 6 miljarder kronor och sysselsätter drygt 5 000 medarbetare, varav nästan en femtedel av anställda är kvinnor. Mellan åren 2016–2021 har branschen vuxit med nästan 25 %, sett till antalet anställda (SCB).

Kompetensförsörjning

Nio av tio företag uppger att det råder brist på utbildade saneringstekniker och sex av tio pekar på att de behöver nyanställa. Rekrytering från konkurrenter har ökat markant, samtidigt som andelen anställningar från arbetslöshet minskat till nästan hälften sedan 2015. En positiv trend är att rekryteringar från andra branscher nästan fördubblats under samma period.

Utvecklingen i branschen

Sanerings­branschen fortsätter att växa, även om pandemiåren innebar ett mindre trendbrott. Andelen stora företag ökar, vilket har minskat användningen av underentreprenörer. Många företag tror på ökad orderingång och växande omsättning framöver.
Företagen utför i större utsträckning skade- än industriservice. Över tre fjärdedelar av företagens omsättning kommer från skadeservice, men företagen tror på ökande orderingång för båda tjänsterna.

Offentliga upphandlingar är alltjämt föremål för starka åsikter och skepsis. Andelen företag som deltagit i offentliga upphandlingar har minskat över tid på grund av för stort prisfokus, dålig uppföljning och hantering från upphandlande enheter. En betydande andel av företag anser att offentliga upphandlingar är ett hinder för tillväxt.

Källor:

  • Bransch­rapport Sanering 2022, Almega Service­företagen
  • Sanerarnas Riks­förbund (SRF)

För mer information kontakta:

Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 03 +46 70 345 69 03 E-post

Läs mer

 

 

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer