Hoppa till innehåll

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar

Vad är Serviceföretagen?

Serviceföretagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen för landets service­företag, där branscherna facility management, fönsterputs, hemservice, sanering och städ ingår. Totalt har föreningen 1 300 medlems­företag som tillsammans sysselsätter över 55 000 personer.
Serviceföretagen ingår i Almega och ligger under  Almega Tjänsteförbunden.

Ett medlemskap i Almega innebär även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv

Läs mer om våra delbranscher här:

Almega FM-företagen
Almega Hemserviceföretagen
Almega Saneringsföretagen
Almega Städ- och Fönsterputsföretagen

Vad är serviceföretagens huvudsakliga affärsidé?

Våra branscher har som huvudsaklig affärsidé att utföra städ-, omkring tjänster, sanering och hemservice gentemot privat och offentlig verksamhet.

Hur blir jag medlem i Serviceföretagen?

Är ditt företag intresserade av att bli medlemmar kontaktar ni vår sälj- och marknadsavdelning som hjälper er vidare. Länken nedan tar dig vidare till våra medlemskapssidor.

Medlemskap

Du kan också anmäla dig till en av våra kostnadsfria informationsmöten. Mer information och anmälan hittar du här

Måste vi ha kollektivavtal?

Ja, alla företag inom ramen för Almega Tjänsteförbunden måste ha och är bundna av kollektivavtal.

Jag har en fråga gällande mitt avtal, var vänder jag mig?

Arbetsgivarguiden

I Arbetsgivarguiden hittar du de vanligaste frågorna och svaren om ditt avtal. Här hittar du även mallar och blanketter. Kom ihåg att du måste vara inloggad för att få tillgång och åtkomst till Arbetsgivarguiden.

Till Arbetsgivarguiden

Förhandlare/Rådgivare

Vi har förhandlare och rådgivare som är experter på just dina avtal och kontaktuppgifter hittar du under fliken ”om oss” på hemsidan.

Kontakt

Jouren – telefon och mejl

Om du har du en kort fråga om ditt avtal eller av annan arbetsrättslig karaktär och inte får tag i din avtalskontaktperson är du välkommen att kontakta jouren. Antingen via telefon eller via mejl. Du hittar kontaktuppgifter till jouren under fliken ”kontakt” på hemsidan.

Till jouren

Vad innebär Serviceföretagens Auktorisation?

Serviceföretagens auktorisation, Auktoriserat Serviceföretag, är ett viktigt led i att stärka branschen rykte och anseende genom att kontrollera och framhäva seriösa företag på marknaden. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar.

Mer information om auktorisationen hittar du här.

Kan vem som helst bli auktoriserad?

Alla företag som är medlemmar i Serviceföretagen och Fastighetsarbetsgivarna är välkomna att ansöka om att bli ett auktoriserat serviceföretag.
Mer information om hur du går tillväga hittar du under fliken Auktorisation  och FAQ Auktoriserat Serviceföretag på hemsidan.

Vad är auktorisationsnämnden?

Auktorisationsnämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden.
Mer info: Nämnden

Finns Serviceföretagen i sociala medier?

Ja. Serviceföretagen har konton på Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram.

Facebook
Linkedin
Instagram
Twitter

Har Serviceföretagen några branschrapporter?

Du hittar våra branschrapporter för nedladdning (pdf) här.

Var hittar jag städ- och saneringsindex?

Index för städ- och saneringsbranschen kommer ut 2 gånger per år, i maj och i november och publiceras på vår hemsida.

OBS! Tillgång till index är en medlemsförmån varför det krävs inlogg för att får åtkomst till informationen.

Till index:

Städindex
Saneringsindex

Var hittar jag böcker till SRY, samt auktorisationslogga?

Allt vi har till försäljning, samt auktorisationslogga finns tillgängligt i webbshopen.

Gå till webbshopen

OBS! För att få tillgång till allt material, som t.ex. visst auktorisationsmaterial måste du vara inloggad.

Kan jag beställa material även om jag inte är medlem?

Ja. Även du som är icke-medlem kan beställa material i vår webbshop. Du skapar då ett inlogg direkt i webbshopen vid beställning.

Gå till webbshopen

Var hittar jag Serviceföretagens loggor?

Maila oss på serviceföretagen och uppge organisationsnummer i mailet.

Observera! våra loggor får enbart användas och marknadsföras av medlemmar i någon av Serviceföretagens branscher.
Auktorisationsloggan får enbart användas och marknadsföras av auktoriserade medlemsföretag.

Maila oss

Erbjuder Serviceföretagen några kurser/utbildningar för medlemsföretagen?

Serviceföretagen håller kollektivavtalskurser inom ramen för Almega Utbildar. Almega Utbildar erbjuder även ett brett utbud av kurser i arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö och lönebildning. Mer information om Almega Utbildar hittar du här.

Vad är SRY?

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke. Du hittar mer information under fliken ”SRY” på hemsidan.