Service­företagens styrelse

Serviceföretagens styrelse är en sammansättning av styrelsemedlemmar från delbranschernas styrelser.

Ordförande

Azita Shariati Sodexo Sverige AB

Ledamöter

Emma Unevik Stockholms Städsystem AB
Eva-Karin Dahl HomeMaid AB
Håkan Salvall Veolia AB
Marco Von Pelzer, Förenade Service AB