Hoppa till innehåll

FAQ Auktoriserat Service­företag

För dig som vill veta mer om Serviceföretagens auktorisation har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

Varför bör mitt företag ansöka om auktorisation?

Auktorisationen är ett viktigt led i att stärka branschens anseende och genom att seriösa företag visar att de är Auktoriserade Serviceföretag stärker hela branschen. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar – ett enkelt sätt att visa kunderna att företaget är ett seriöst och ansvarstagande serviceföretag.

Hur fungerar auktorisationsprocessen?

 1. Ett företag ansöker om auktorisation till Almega Serviceföretagen.
 2. Kansliet behandlar ansökningen och ser till att alla kompletterande uppgifter och dokument som har inkommit.
 3. Almega Serviceföretagens auktorisationsnämnd granskar ansökningsmaterialet och beslutar kring auktorisationen vid nästkommande auktorisationstillfälle. (Beslutsprocessen grundar sig på de kriterier som har ställts upp för auktorisationen.)
 4. De företag som blivit auktoriserade får sitt intyg (både som PDF och som pappersformat) och kan beställa material för att marknadsföra auktorisationen från Almega Serviceföretagen
 5. En faktura skickas ut ifrån Almega.
 6. De företag som blivit auktoriserade namnges på Almega Serviceföretagens hemsida.

Vad kostar auktorisationen?

Avgiften för auktorisationen är beroende av hur stort företagets årsomsättning är.

5 000 kr/år – för företag med en årsomsättning under 10 miljoner kronor
10 000 kr/år – för företag med en årsomsättning mellan 10 och 50 miljoner kronor
15 000kr/år – för företag med en årsomsättning mellan 50 och 100 miljoner kronor
20 000 kr/år – för företag med en årsomsättning över 100 miljoner kronor eller mer

Maximal avgift för koncern som auktoriserar fler än en (1) juridisk person: 40 tkr/år

Avgiften betalas en gång om året och faktureras i samband med auktorisationstillfället.

Vem kan ansöka om att bli ett auktoriserat serviceföretag?

För att kunna ansöka om Serviceföretagens auktorisation måste företaget vara medlem i någon av Almegas följande branschorganisationer:

 • Almega Serviceföretagen (städföretagen/fönsterputsföretagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen)

Du ansöker via länken som du hittar på sidan Ansök om auktorisation.

Hur kontrolleras auktoriserade företag?

Auktorisationsnämnden kontrollerar löpande de auktoriserade företagens ekonomiska situation genom bland annat Credit Safe och Skatteverket. Nämnden har rätt att i sin granskning genomföra företagsbesök, både slumpvisa besök och planerade. Auktorisationsnämnden genomför dessa besök regelbundet och löpande under hela året, och auktoriserat företag är skyldigt att medverka till dessa besök. Almega Serviceföretagens kansli ansvarar för uppföljningen och kontrollen, men har rätt att ta ledamöter ur auktorisationsnämnden till sin hjälp.

Vilka dokument måste jag skicka in?

Alla ansökningar måste kompletteras med en kopia av ett miljöcertifikat eller ett miljöledningssystem. Om ert företag har underentreprenörer krävs det också att ni skickar in företagsnamn och organisationsnummer för dessa. Har ni andra kontraktsvillkor än Almega Serviceföretagens allmänna kontraktsvillkor måste ni skicka in en kopia av dessa.

Vad är ett miljöledningssystem?

Om ert företag saknar ett miljöcertifikat (ISO, FR eller motsvarande) krävs en tydlig dokumentation kring följande områden inom ert miljöarbete:

 • Miljöutredning
 • Miljöpolicy
 • Miljömål
 • Handlingsplan

Almega Serviceföretagen har tagit fram ett dokument som kan hjälpa dig att utforma ert miljöledningssystem.

Exempel på miljöledningsystem för Auktoriserat Serviceföretag

Kan ett företag bli av med auktorisationen?

Om auktorisationsnämnden får kännedom om att VD eller annan ledande befattningshavare i auktoriserat företag har åtalats för ekonomisk eller annan brottslighet i företagets verksamhet, skall nämnden på kallelse av ordföranden hålla extra sammanträde. Finner nämnden att uppgifterna är graverande och/eller skadar tilltron för auktorisationen, kan nämnden besluta om tillfällig avstängning av företaget i avvaktan på lagakraftvunnen dom. När dom vinner laga kraft, oavsett om den är friande eller fällande, ska nämnden ta upp företagets auktorisation till ny prövning.

Auktorisationen är giltig ett år i taget.

Var hittar jag rekommenderade krav vid offentlig upphandling / inköp av städ- och servicetjänster?

Här hittar du rekommenderade krav:

Rekommenderade krav

Hur marknadsförs auktorisationen?

Almega Serviceföretagen arbetar löpande med att marknadsföra auktorisationen. Bland annat genom att tillhandahålla aktuella rapporter och kampanjer.

Auktorisationen marknadsförs även genom att de auktoriserade företagen använder det material som finns tillgängligt för auktoriserade serviceföretag, som t.ex. publicerar auktorisationsloggan på sin hemsida med länk till auktorisationssidorna och använder sig av auktoriserat serviceföretags offertmapp/ vikmapp vid offentlig upphandling.

Vilket material kring Auktoriserat serviceföretag finns och hur beställer jag det?

Material för våra auktoriserade företag finns att beställa i  webbshopen

OBS! För att få tillgång till auktorisationsmaterialet krävs att du är Auktoriserat serviceföretag och inloggad i webbshopen.

Vilka forum finns för mig som auktoriserad att träffa andra auktoriserade företag?

Varje år hålls det årsmöten och branschmöten, ett bra tillfälle för företagen att träffas och utbyta erfarenheter. Utöver dessa hålls det, vid behov, auktorisationsutbildningar ca 1-2ggr/år där information om auktorisationen och aktuella nyheter kring ämnet berörs. Ett sådant möte är obligatoriskt för alla nyauktoriserade företag och många andra auktoriserade företag väljer ofta att delta för att hålla sig uppdaterade.

kontaktpersoner

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Susanne Larsson

Handläggare/Administratör

Stockholm

+46 8 762 69 53 +46 70 214 97 16 E-post

Läs mer