Välkommen till en växande bransch

Almega Städ­företagen är arbetsgivar- och bransch­organisation för Sveriges städ­företag-, fönsterputs­företag och specialservice­företag.

Almega Städ­företagen skall vara det självklara valet av medlems­organisation för befintliga och framtidens företag inom branschen

Almega Städ­företagen har cirka 1.000 medlems­företag (varav 150 företag är Auktoriserade Service­företag) som har ca 40 000 anställda (Auktoriserade 34 000 anställda) vilket motsvarar ca 84% av den definierade service­branschen.

Inom Almega, där Städ­företagen ingår, finns cirka 11.000 företag med över 550 000 anställda. Almega är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Auktorisation – Auktoriserat Service­företag

Auktorisationen är skapad av Almega Städ­företagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Städ­företagens styrelse fastställer auktorisationskriterierna och en särskild auktorisationsnämnd med deltagare från styrelsen, medlems­företag, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunalarbetare­förbundet och en opartisk ordförande granskar och auktoriserar företag samt, i förekommande fall, beslutar om uteslutning.

Samverkan

En kontinuerlig samverkan skall ske inom Almega och Svenskt Näringsliv gällande avtalsförhandlingar och näringspolitik. Det gäller även inom de europeiska bransch­organisationer, där Almega Städ­företagen är medlemmar i EFCI – European Federation of Cleaning Industries.

Bransch­rapporter

Här hittar du våra bransch­rapporter

Clean Up

Det kan vara en svår uppgift att hitta en pålitlig städfirma, men med vår söktjänst och tips hoppas vi att det blir lättare. Välkommen till söktjänsten som städar upp branschen på opålitliga städfirmor!

Lanseras inom kort.