Städ­företagen

Vi är arbetsgivar- och bransch­organisationen för Sveriges städ- och fönsterputs­företag

Almega Städ­företagen 

Almega Städ­företagen skall vara det självklara valet av medlems­organisation för befintliga och framtida företag inom branschen. Vi har cirka 850 medlems­företag som tillsammans har över 40 000 anställda. Det gör att vi representerar över 70 procent av städ­branschen. Av dessa är 140 företag auktoriserade med 34 000 årsanställda.

Auktoriserat Serviceföretag 

För att höja kvaliteten och förtroendet för branschen har Almega Städföretagen skapat en auktorisation – Auktoriserat Service­företag. Det gör vi genom att kontrollera och framhålla seriösa företag.  

Städ­företagens styrelse fastställer auktorisationskriterier och en särskild auktorisationsnämnd granskar och beslutar om ett företag ska bli auktoriserad eller inte. Nämnden består av representanter för medlems­företag och fack­förbunden Fastighetsanställdas Förbund, och Svenska Kommunalarbetare­förbundet, arbetet leds av en opartisk ordförande.  Auktorisationen måste förnyas en gång per år.  

Läs mer om auktorisationen här. 

Samarbeten 

Vi ingår i Almega Service­företagen och är en del av Almega som samlar 11 000 företag med 550 000 anställda. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.  

Vi samarbetar inom Almega och Svenskt Näringsliv gällande arbetsgivarfrågor och näringspolitik.  Almega Städ­företagen är också medlem i EFCI – European Cleaning and Facility Services Industry.