Hoppa till innehåll

Städindex

Städindex är en typ av faktorprisindex. Ett faktorprisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som ingår i den aktuella verksamheten.

Enligt definitionen på ett sådant index tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien kommer från Almega Servicföretagen.

Service till medlemmar

Indexen är en service till medlemmarna i Almega Serviceföretagen och Almega Städföretagen.

För att se senaste index måste du vara medlem och inloggad:

Du som inte är medlem kan köpa alla index på Statistiska Centralbyråns hemsida.