Vi förhandlar fram konkurrenskraftiga och moderna kollektivavtal, samt påverkar politiken för bättre villkor för våra medlems­företag.
Vi är arbetsgivar- och bransch­organisationen för branscherna hemservice, facility management, städ och sanering.
Läs mer om våra branscher  här