Varför kollektivavtal i städ­branschen?

Vi har länge drivit frågan, tillsammans med facken, om en seriös och hållbar städbransch.

Är företag medlemmar i Almega Service­företagen får de tillgång till hjälp genom rådgivning, utbildningar och förhandlingsstöd. Trots utmaningar i branschen finns det en stor seriös sektor för städ- och servicetjänster med företag som sköter sig, värnar sina anställda och gör ett bra jobb.

Kollektiv­avtalet är ett viktigt verktyg som stärker förtroendet för branschen och skapar förutsättningar för sund konkurrens och högre status.

Därför ska du som företagare ha kollektivavtal:

 

1. Många kunder efterfrågar seriösa städleverantörer. Kollektiv­avtalet visar att du tar de anställdas villkor på allvar.
2. Med kollektivavtal genom Almega får du tillgång till utbildning, stöd och hjälp i rollen som arbetsgivare.
3. Det är lättare att attrahera arbetskraft om man har kollektivavtal eftersom det innebär pensionsavsättningar, försäkringar mm.
4. De kollektivavtalade försäkringarna är mycket konkurrenskraftiga sett till kostnad och villkor.