SRY

Service­branschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetens­utveckling inom städ- och service­branschen.

Kompetens­utveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.Tillsammans med våra diplomerade yrkesbedömare utfärdar vi kompetensbevis på såväl basnivå som yrkesbevisnivå. Vi för ständig dialog med företag i branschen för att veta vad branschen efterfrågar och hålla kravspecifikationerna så aktuella som möjligt.

På SRY:s hemsida kan du hitta mer information om SRY bas och SRY:s yrkesbevis samt de diplomerade yrkesbedömare du kan vända dig om du är intresserad av när nästa utbildning nära dig äger rum. Du kan också hitta information om vår yrkesbedömar­utbildning samt vilket utbildningsmaterial som vi tagit fram.

I nämnden finns följande parter representerade Almega Service­företagen, Fastighetsanställdas FörbundSEKOSvenska Kommunalarbetare­förbundet samt en företagsrepresentant.

SRY Lär utbildningsapp
SRY-Lär är en app för distans­utbildning för baskompetensnivå. Syftet med appen är att deltagare på egen hand ska kunna få kunskaper och färdighet på basnivå.

Mer information