SRY

Service­branschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetens­utveckling inom städ- och service­branschen.

Kompetens­utveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet, dessutom utvecklas medarbetarna och tar sig an nya arbetsuppgifter.

Syftet med SRY är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke. Tillsammans med våra diplomerade yrkesbedömare utfärdar vi kompetensbevis på såväl basnivå som yrkesbevisnivå. Vi för ständig dialog med företag i branschen för att veta vad branschen efterfrågar och hålla kravspecifikationerna så aktuella som möjligt.

För mer information gå in på SRY:s hemsida, där hittas mer information om SRY bas och SRY:s yrkesbevis. Det går även att hitta diplomerade yrkesbedömare på sidan som man kan vända sig till för utbildningstillfällen nära dig.

SRY-nämnden

I SRY-nämnden sitter representanter från Almega Service­företagen, Fastighetsanställdas Förbund, SEKO, Svenska Kommunalarbetare­förbundet, samt en företagsrepresentant.