Hoppa till innehåll

Nu ska fler utrikes födda kvinnor få jobb i städ­branschen

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har blivit tilldelade en miljon kronor från Tillväxtverket för att utveckla SRY med målet att få in fler utrikes födda kvinnor inom servicebranschen.

Tanken med projektet är att skapa en mer målgruppsanpassad och digital version av SRY som hjälper utrikes födda kvinnor att komma i arbete inom servicebranschen. Vi har därför tillsatt en mindre grupp av representanter från medlemsföretag som kan bistå med kunskap till den nya ”versionen” som ligger nära behoven för att garantera god kvalitet. Syftet är att bidra till integrationen och säkerställa kompetensförsörjningen i branschen.

Projektet leds av en extern projektledare som tillsammans med arbetsgruppen utvecklar utbildningsmaterialet och sätter grunden för den nya versionen.

Antalet utrikes födda i städbranschen är hela 60 procent och nu hoppas vi på att stärka möjligheterna för utrikes födda kvinnor att få ett arbete i städbranschen.

– Efter projekttiden ska utbildningsplattformen leva vidare och ge möjlighet för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden jobb inom städbranschen, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Projektet förväntas vara klart i slutet av april 2021.

Mer information om SRY