Auktorisations­utbildning

Auktoriserade företag förbinder sig att minst en person i ledande befattning genomgår en kostnadsfri auktorisationsutbildning i Almegas regi under det närmaste året.

Utbildningstillfällen 2019

10 maj äger nästa utbildning rum. Anmäl dig här!

Generellt om auktorisationsutbildningen

Auktorisationsutbildningen är till för både nyauktoriserade och redan auktoriserade företag. De nyaktoriserade måste närvara, medan de redan auktoriserade kanske känner att det är dags att uppdatera sig. Utbildningen består av en heldag hos Almega där man få lära sig mer om Auktorisationen, samt andra matnyttiga saker som är viktiga att känna till. Vanligen berörs följande punkter:

  • Serviceföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv
  • Auktorisationen och dess villkor
  • Kollektivavtal och arbetsrätt
  • Allmänna kontraktsvillkor
  • Ansvarsförsäkring.

Man får också aktuell information från Almega Serviceföretagen samt information om annan verksamhet såsom städindex, branschrapport, yrkesbevis och hemsida. Självklart är den också till för att ni ska få komma hit och träffa oss som jobbar med Almega Serviceföretagen och auktorisationen och det är ett bra tillfälle att träffa personer från andra nyligen auktoriserade företag.

Utbildningen är gratis för en person i företagsledande ställning från varje företag. Om ett företag har fler deltagare kommer dessa att debiteras till självkostnadspris à 300 kr. Likaså om avbokning sker mindre än en vecka före utbildningen så debiteras 300 kr oavsett om din kursavgift ingick i auktorisationen eller ej.