Hoppa till innehåll

Vi samverkar

– för en bättre städ- och servicebransch

Vi på Almega Service­företagen har en lång historia av aktiv samverkan med andra aktörer för att stärka branschen. Som ensam aktör kan vi bara åstadkomma en del, men tillsammans med andra kan vi förändra saker på riktigt. Därför värnar vi våra samarbeten och väljer att lägga tid och resurser på att delta i dessa. Här nedan beskriver vi några av våra samarbeten och syftet med dem.

Partssamråd Städ

Partssamrådet är ett samarbete mellan myndigheter med särskilt uppdrag att arbeta mot arbetslivskriminalitet och arbetsmarknadens parter. I samrådet ingår Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Almega Serviceföretagen, Fastighets och Kommunal.

Kontaktperson

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer

Stora Branschgruppen

I Stora branschgruppen ingår en rad arbetsgivar­organisationer så som Almega Service­företagen, fack­förbund, bransch – och intresse­organisationer, samt myndigheter. Tillsammans arbetar Stora Branschgruppen för att hitta lösningar som bidrar till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i landet. Det gör vi bland annat genom att: 

  • anordna informativa seminarier 
  • ha enskilda möten för att informera riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. 

Tillsammans har vi bland annat drivit igenom lagändringen för redovisning av skatter och avgifter på individnivå. För närvarande driver vi på för ändring av sekretesslagen mellan myndigheter, vilket skulle stärka myndigheternas möjligheter att bekämpa ekobrott och därmed bidra till en sund konkurrens.

Kontaktperson

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Nätverk Serviceupphandling

I Nätverket Serviceupphandling ingår medlems­företag i Almega Service­företagen, Skatteverket, offentliga upphandlare och upphandlingskonsulter. Gruppen tar fram underlag och dokument för bättre städ– och serviceupphandlingar.  

Det är vanligt med stora brister i serviceupphandlingar. Många gånger ställer upphandlare krav som de sedan inte följer upp. Det gynnar mindre seriösa aktörer och bidrar till osund konkurrens på städ- och servicemarknaden. Två tredjedelar av Service­företagens medlemmar deltar inte i offentlig upphandling, vilket är ett samhällsproblem då konkurrensen försämras vid för få anbud.  

Nätverket har bland annat tagit fram: 

Kontaktperson

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Kompetensråd Städ

Kompetensrådet är ett samarbete mellan Almega Service­företagens medlems­företag, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Syftet med gruppen är att diskutera utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och sätt att lyfta branschens status.

Integrationspakten

Almega Service­företagen ingår i Stockholms stads projekt Integrationspakten, som är stadens medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

Kontaktperson

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer