Hoppa till innehåll

Service­företagen välkomnar beslutet att utreda Konkurrensverkets sanktionsmöjligheter mot osund offentlig konkurrens

Städ- och servicebranschen har länge kritiserat systemfel i konkurrenslagstiftningen när det kommer till osund konkurrens från offentliga verksamheter, främst från statligt helägda Samhall.

–Samhall har kunnat agera helt utan begränsningar när det kommer till underprissättningen på städmarknaden trots betydande klagomål från branschen över flera decennier. Det har bidragit till att färre aktörer på marknaden deltagit i upphandlingar, vilket allvarligt hämmar den fria konkurrensen, säger Marcus Lindström, chef, Almega Serviceföretagen.

Serviceföretagen har vid flera tillfällen lämnat in klagomål till Konkurrensverket angående Samhalls konkurrenshämmande prissättning på städmarknaden. I juni 2023 avslutades det senaste ärendet (dnr 628/2021) där det framkom att Samhall hade underprissatt med åtminstone 40 procent under marknadspris, men att det inte gick att ”fälla” bolaget på grund av begränsningar i konkurrenslagstiftningen.

–Samhall har på så sätt blivit ett skolboksexempel för varför lagstiftningen behöver ses över och Konkurrensverket ges bättre möjligheter att ingripa när en offentlig aktör verkar på det sätt som Samhall gjort över tid, avslutar Marcus Lindström.