Hoppa till innehåll

Almega Service­företagen: hårt slag mot städ­branschen att ge Samhall mer pengar 

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en miljard extra till Samhall. Det innebär i praktiken att Samhall får fortsatt grönt ljus för den osunda konkurrensen mot städbranschen. 

Pressmeddelande den 20 september 2023

– Signalen är oroväckande för hela näringslivet. Regeringen ger statliga bolag rätt att begära pengar för att täcka upp förlustaffärer som konkurrerar ut seriösa företag, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen.

Inriktningen är tydlig i regeringens budget för 2024. Samhalls andel av anslaget som är avsett för personer med funktionsnedsättning ökar och innebär en omprioritering från andra insatser. Detta samtidigt som antalet anställda på Samhall minskar och flera myndighetsgranskningar från Riksrevisionen, Arbetsförmedlingen och Konkurrensverket pekat ut betydande brister i bolaget.

– Detta är ett hårt slag mot städbranschen och personer med funktionsnedsättning. Samhalls närvaro på städmarknaden har bidragit till prisdumpning och undanträngning. Samtidigt får personer med störst behov av arbetsmarknadspolitiska insatser inte tillgång till effektiva insatser, avslutar Jessica Forss Katz.