Hoppa till innehåll

Sund konkurrens – det vinner alla på

Vi vill motverka ekonomisk brottslighet och öka konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att osund konkurrens offentliggörs och anmäls till Konkurrensverket. Ju fler som anmäler, desto större chans att Konkurrensverket öppnar en granskning. Din anmälan är viktig om vi ska få en renare städbransch.

För anmälan av osund konkurrens följ länken nedan som går via Konkurrensverket. Det går även bra att kontakta oss vid frågor om tillvägagångssätt, samt andra eventuella frågor om osund konkurrens (kontaktuppgifter nere på sidan).

Osund konkurrens från statligt helägda Samhall

Almega Service­företagen har under många år kämpat för att synliggöra den osunda konkurrens som råder i städ­branschen på grund av det statligt helägda bolaget Samhall.

Samhall får årligen uppemot sju miljarder kronor från staten för att skapa sysselsättning åt personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Det är redan idag en betydande andel av anslaget till ändamålet. Nu har den nya regeringen aviserat att man omprioriterar medel från andra anställningsstöd, så att Samhall får ännu mer pengar. Det är inte rimligt.

De stora statsbidragen gör att Samhall kan dumpa priser på städtjänster till orimligt låga nivåer och på så sätt konkurrera ut privata företag. Över tid har det lett till att Samhall fått betydande marknadsandel samtidigt som seriösa företag inte lägger anbud i upphandlingar där Samhall deltar. Utan krav på transparens för hur statsbidraget används kan den osunda konkurrensen fortgå.

Vi kräver att Samhall ska verka under samma krav som andra företag som sysselsätter personer med funktionsnedsättning – där lönestödet ska ges och redovisas på individnivå. Lika villkor skapar förutsättningar för sund konkurrens. Det vinner alla på.

Vi arbetar med frågan om osund konkurrens

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer