Hoppa till innehåll

Service­företagen kritiserar Konkurrensverkets beslut om Samhall

Konkurrensverket konstaterar i ett nytt beslut att Samhall ägnar sig åt underprissättning på städmarknaden. Samtidigt vidtas inga åtgärder mot det statliga bolaget. – Det är ett systemfel i konkurrenslagstiftningen, säger Marcus Lindström, chef Almega Serviceföretagen.

Pressmeddelande den 29 juni 2023

Konkurrensverket skriver att Samhall tillämpar en prissättning som ”i genomsnitt tydligt understiger marknadspris” (Dnr 628/2021). Beslutet bygger på en utredning efter klagomål från Almega Serviceföretagens medlemmar och omfattar ramavtal med tre rikstäckande livsmedelskedjor för städuppdrag i cirka 2 000 butiker. Trots konstaterandet uppger myndigheten att det är svårt att ingripa mot konkurrensbegränsande säljverksamhet hos en statlig aktör.

– Oaktat beslutet är det bra att Konkurrensverkets generaldirektör uppmanar Samhall att vidta kraftfulla åtgärder för att motverka underprissättningen, säger Marcus Lindström.

– Vi tolkar beslutet som en tydlig markering från myndigheten om att Samhall bedriver osund konkurrens. Det är allvarligt att ett statligt bolag inte följer marknadens regler, avslutar Marcus Lindström.

För mer information, kontakta:

Marcus Lindström, chef, Almega Serviceföretagen
tel: 08- 762 69 03, mejl: marcus.lindstrom@almega.se

Michelle Jacobsson, kommunikatör, Almega Serviceföretagen
tel: 08 -762 69 74, mejl: michelle.jacobsson@almega.se