Hoppa till innehåll
Hannes Sjöberg

Service­företagen negativa till utredning om behovsprövad arbetskrafts­invandring

Idag redovisades utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring. Bland annat föreslår utredaren ett höjt lönekrav för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU motsvarande svensk medianlön, i dagsläget 34 200 kr i månaden. Almega Serviceföretagen är djupt oroade över förslagen som presenterats i utredningen.

Förslagen vi ser i utredningen innebär i praktiken ett avskaffande av utomeuropeisk arbetskraftsinvandring så som den sett ut de senaste 15 åren. Om det höjda lönekravet blir verklighet kommer det innebära totalstopp för arbetskraftskraftsinvandring till städ-och servicebranschen, som redan med föregående försörjningskrav om 80 procent av medianen tvingats bli av med kompetent arbetskraft från tredje land.

Regeringen verkar tro att bara för att det finns arbetslösa i Sverige så står de på kö för att arbeta som städare. Så ser inte verkligheten ut. Med rådande bidragsnivåer saknas incitament att ta arbete i branscher med lägre trösklar. Därför har företagen använt sig av arbetskraftsinvandring, inte för att de inte vill anställa människor som redan befinner sig i Sverige, utan för att de inte kan. Att då sätta en minimilön motsvarande medianlönen är inte seriöst. Lönekravet bidrar till färre skurade golv och fler överfulla papperskorgar.

Ett av målen med att förändra systemet med arbetskraftsinvandring är att minska fusket och exploateringen av arbetskraft. Problemet är att ett höjt försörjningskrav inte kommer att hjälpa mot fusket, för de företag som idag bryter mot lagen kommer att fortsätta göra det. Detta är någonting som även utredaren anser. Lönegolvet motverkar inte fusk, det motverkar bara företagen.

Arbetskraftsinvandring är en vinstaffär för Sverige. 2022 gav den, enligt en rapport från Strategirådet, oss 43 miljarder kronor i ökat BNP och 14 miljarder kronor i skatteintäkter. Förslagen i utredningen är en förlustaffär för samtliga parter, staten, arbetsgivarna och arbetstagarna.