Hoppa till innehåll

Svårast att rekrytera lokalvårdare trots dess samhällsbärande tjänst 

I dag lanseras rekryteringsenkäten som tas fram av Svenskt Näringsliv. Den visar att det yrke som är svårast för Almegas medlemsföretag att rekrytera till är lokalvårdare.  Tätt inpå följer yrken som ingenjör, tekniker och arbetsledare. Det är något Almega Serviceföretagens medlemmar länge vittnat om. 

Trots att lokalvårdare ofta ses som ett ”okvalificerat” yrke med låga trösklar finns det stora svårigheter för företag att hitta kompetent personal. Det beror dels på att det definitivt krävs kompetens för att arbeta som lokalvårdare, bland annat gällande språk, disciplin och yrkeskunskaper. Attraktiviteten för yrket är även lågt, vilket har sin grund i att branschen i stort ses som en lågstatusbransch.   

Det krävs politiska lösningar för att komma åt problemet med städ- och servicebranschens kompetensförsörjning. För det första behöver regeringen backa från sina planer att sätta ett lönegolv på över 34 000 kr för arbetskraftsinvandring, svenska företag har redan i dag enorma svårigheter att rekrytera lokalvårdare. För det andra behövs ett bidragstak. Vi ser gång på gång exempel där arbetslösa tackar nej till att arbeta som lokalvårdare för att skillnaden mellan att gå från bidrag till jobb är för liten. Exempelvis vittnade en av våra medlemmar om en person som trots att hen hade gått arbetslös i 18 år tackade nej till ett jobb för att skillnaden var för liten. En tredje sak som behöver göras är att Arbetsförmedlingen behöver återinföra lokalvårdare på bristyrkeslistan, som kommer att ligga till grund för vilka tjänster som kan få undantag från lönegolvet om förslagen kring arbetskraftsinvandring blir verklighet. 

Det hela blir inte lättare av att Sveriges största statliga företag Samhall, som i praktiken nästintill uteslutande ägnar sig åt lokalvård, lägger oskäliga priser som tränger undan seriösa städföretag. Förhoppningsvis kan Samhallutredningen som börjat sitt arbete i år och tilläggsdirektiven kring KOS-reglerna lösa några av de knutarna. 

Kanske viktigast är dock ändå att statusen hos lokalvårdare höjs. Lokalvårdare är ett riktigt viktigt jobb som krävs för att Sverige ska gå runt. Det såg vi inte minst under pandemin, då vikten av god hygien belystes. Utan lokalvårdare kommer produktionen i samtliga sektorer att gå ned. Senast denna vecka lyftes lokalvårdares roll i totalförsvaret i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg

Utan städning stannar Sverige

Hannes Sjöberg, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen