Saneringsindex

Saneringsindex

Saneringsindex är framtaget av Almega Saneringsföretagen tillsammans med Saneringsföretagens Riksförbund SFR, och Statistiska Centralbyrån.

Syftet med saneringsindex är att fungera som stöd och hjälp för saneringsföretagen och kunderna i prisförhandlingar. Naturligtvis ger indexet ingen exakt bild av kostnads-utvecklingen på det enskilda uppdraget eller ens på det enskilda företaget, men det finns å andra sidan inget annat index som ger en bättre bild av saneringsföretagens kostnader än detta. Vi rekommenderar företag som är intresserade av att använda indexet att först noga granska hur en tillämpning skulle slå i det egna företaget.

Service till medlemmar

Indexen är en service till medlemmarna i Almega Serviceföretagen och Almega Saneringsföretagen.

För att se senaste index behöver du vara medlem och logga in:

Du som inte är medlem kan köpa alla index på Statistiska Centralbyråns hemsida.