Hoppa till innehåll

Riksrevisionen visar – rut är en väg in på arbetsmarknaden 

Riksrevisionens granskning av Rutavdragets effekter visar på positiva effekter för de utrikes födda som tar ett ”rutjobb”. Populärast är avdraget bland barnfamiljer och de över 65 år. Samtidigt menar Riksrevisionen att avdraget inte är självfinansierat, vilket Almega Hemserviceföretagen ställer sig frågande till.

Pressmeddelande 2020-02-18 

– Rut är en väg in på arbetsmarknaden för de som står en bit ifrån. Utrikes födda som jobbar med hushållsnära tjänster jobbar mer och tjänar mer, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen.  

På morgonen publicerade Riksrevisionen sin granskning av rutavdraget. Den visar att Rutavdraget har lett till att vissa grupper som köper tjänsterna arbetar mer, vilket innebär att de betalar mer skatt och konsumerar merDen visar också att utrikes födda som börjat arbeta i rutbranschen har fått högre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt menar Riksrevisionen att Rutavdraget inte är självfinansierat.  

– Det är bra att Rutavdraget granskas, men det är en stor brist att Riksrevisionen säger att rutavdraget inte är självfinansierat utan att presentera några egentliga beräkningar, säger Patrick Joyce, chefekonom Almega.  

Rutavdraget är självfinansierat till 90 procent och har gett 13 000 nya jobb till de som tidigare varit arbetslösa eller inte i arbetskraften. Det visar en nyligen publicerad rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI) som tittat på de rutavdragets effekter på de offentliga finanserna.  

– Höjningen av taket för rutavdraget gynnar de seriösa rutföretagen. Fler väljer att anlita företag med kollektivavtal när de inte riskerar att slå i taket, menar Pernilla Enebrink. 

Rutavdraget är mycket populärt bland barnfamiljer som försöker få livspusslet att gå ihop. Men även bland personer över 65 år tar hjälp av rutavdraget för att underlätta vardagen. Riksrevisionens granskning visar att nära hälften av det totala avdragsbeloppet gick till barnfamiljer, och cirka en fjärdedel gick till hushåll som kategoriseras som äldre än 65 år 

 – Det är inte ovanligt att det faktiskt är billigare för många äldre att använda rutavdraget istället för kommunal hemtjänst. Dessutom kan du välja var och när du vill få det städat. Det bidrar säkert till att rutavdraget är populärt bland de över 65 år, säger Pernilla Enebrink. 

Almega Hemserviceföretagen arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare, så att välmående företag kan släppa fram fler jobb. Vi är bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets serviceföretag som jobbar med hushållsnära tjänster