Hoppa till innehåll

Arbetstillstånd

Som arbetsgivare måste du kontrollera anställdas rätt att vistas och arbeta i Sverige, både innan du anställer och under anställningen. De flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i Sverige. Du måste också meddela Skatteverket, och i vissa fall Migrationsverket, om du har anställda som behöver arbetstillstånd.

För att underlätta processen vid nyanställning och anställning av medarbetare med arbets- och uppehållstillstånd erbjuder vi en vägledning. I den får du en överblick av dina skyldigheter som arbetsgivare. Den berör de vanligaste arbets- och uppehållstillstånden. Vägledningen är framtagen av Almega Serviceföretagen i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Fastighets, Kommunal och Skatteverket.

Om du anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan du få betala en straffavgift, fråntas rätten till alla offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år, bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag och/eller dömas till böter eller fängelse.

Tänk på att myndigheterna inte informerar arbetsgivare om en anställds arbetstillstånd är på väg att gå ut.

Säkerhetsprövning av personal

I det fall att du anställer någon som ska arbeta på en säkerhetsklassad tjänst ska denne säkerhetsprövas. Det betyder att du som arbetsgivare behöver göra ytterligare kontroller. För säkerhetsklass 3 ska du som arbetsgivare genomföra en intervju med kandidaten och sedan ska säkerhetspolisen göra en registerkontroll som bland annat visar om personen förekommer i belastnings- och misstankeregistret.

Samordningsnummer

Att en arbetssökande har ett samordningsnummer innebär inte per automatik att denne har rätt att arbeta i Sverige. Den arbetssökande behöver presentera en originalhandling från Migrationsverket som visar att personen har rätt att arbeta i Sverige. Du som arbetsgivare bör ringa Migrationsverket för att få bekräftat från myndigheten att handlingen är aktuell.

Kontaktpersoner

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 03 +46 70 345 69 03 E-post

Läs mer