Vad krävs av ett Auktoriserat Service­företag?

Auktorisationen hjälper kunderna att välja seriösa och pålitliga företag. För att kunna ge kunderna korrekt information uppfyller alla auktoriserade företag följande krav utan undantag.

Auktorisationskriterierna

Här kan du även ladda ner Auktorisationskriterier i PDF-format.